اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص ارائه تسهیلات مالیاتی

مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص ارائه تسهیلات مالیاتی

اطلاع رسانی مهم به اعضای محترم اتحادیه

اعضای محترم اتحادیه
با سلام

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 200/1289/ص مورخ 99.02.06 رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، در خصوص مصوبات شواری عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر ارائه تسهیلات مالیاتی به فعالان اقتصادی جهت اطلاع و بهره برداری ایفاد می گردد.

download-icon
دبیرخانه اتحادیه