اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

مهم: تسهیلات دولت برای جهش تولیدات صادراتی آبزیان

مهم: تسهیلات دولت برای جهش تولیدات صادراتی آبزیان

اطلاع رسانی مهم به اعضای اتحادیه و کلیه فعالین تولید و صادرات محصولات شیلاتی

موضوع : تسهیلات دولت برای جهش تولیدات صادراتی آبزیان باسلام احتراما به اطلاع می رساند حسب اعلام معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران دولت محترم در راستای تحقق جهش تولیدات صادراتی بخش کشاورزی در سال جاری مبلغ قابل توجهی اعتبار تسهیلاتی با نرخ ترجیحی در بانک کشاورزی در نظر گرفته است. در این ارتباط طی جلسه ای که در روز جاری بنا به دعوت جناب آقای دکتر خون میرزایی با هیئت مدیره اتحادیه انجام شد، مقرر گردید که مراتب به اطلاع فعالان صنف برسد تا طرح های شیلاتی که مستقیما با تولیدات صادراتی مرتبط هستند شناسایی و پس از بررسی توسط اتحادیه و تأیید سازمان شیلات به بانک کشاورزی معرفی گردند.