اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

موضوع: اصلاح بخشنامه هزینه ساز تأمین اجتماعی در خصوص بارنامه های حمل ونقل داخلی

موضوع: اصلاح بخشنامه هزینه ساز تأمین اجتماعی در خصوص بارنامه های حمل ونقل داخلی

اعضای محترم اتحادیه

با سلام

به اطلاع اعضای محترم می رساند با عنایت به صدور بخشنامه شماره 11 جدید سازمان تأمین اجتماعی که به موجب آن بارنامه های حمل ونقل داخلی مشمول 7/8 درصد حق بیمه می گردید و اجرای آن نیز موجب تحمیل هزینه بی مورد و غیر موجهی به فعالان اقتصادی میشد با پیگیری های بعمل آمده توسط اتاق ایران، اصلاح مورد نظر در بخشنامه مذکور انجام شده است. به پیوست بخشنامه شماره 5020/99/13891 مورخ 99/11/13 سازمان تأمین اجتماعی با موضوع اسناد هزینه کرایه حمل ونقل بار جهت اطلاع و بهره برداری ایفاد می گردد.

دبیرخانه اتحادیه