اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

نامه رییس هیئت مدیره اتحادیه به مهندس شافعی رییس اتاق ایران در راستای توجه به وضع خطیر صادرات و حذف صادرکنندگان حرفه ای و شناسنامه دار

نامه رییس هیئت مدیره اتحادیه به مهندس شافعی رییس اتاق ایران در راستای توجه به وضع خطیر صادرات و حذف صادرکنندگان حرفه ای و شناسنامه دار

قابل توجه کلیه همکاران و فعالان حوزه شیلات و آبزیان کشور و بالاخص اعضای محترم اتحادیه

با سلام
نامه رییس هیئت مدیره اتحادیه به مهندس شافعی رییس اتاق ایران در راستای توجه به وضع خطیر صادرات و حذف صادرکنندگان حرفه ای و شناسنامه دار را میتوانید در ادامه پست ببینید