اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

نخستین سمینار آموزشی آشنایی با مفاهیم گواهی های ASC و MSC برگزار شد

نخستین سمینار آموزشی آشنایی با مفاهیم گواهی های ASC  و MSC برگزار شد

پس از دو بار اقدام برای برگزاری این سمینار که به دلیل مشکلات ارتباطی با توفیق همراه نبود سرانجام این برنامه آموزشی در روز چهارشنبه 5 شهریور جاری از ساعت 10 تا 13 با مشارکت 40 نفر از متقاضیان برگزار شد.

در این برنامه پس از خیر مقدم دبیرکل اتحادیه و توضیحات مقدماتی در مورد ضرورت و اهمیت کاربه اقدامات گسترده ای که طی دو سال گذشته برای دستیابی به مسیری که شرکت های ایرانی علی رغم تحریم ها بتوانند برای اخذ این گواهی ها اقدام کنند اشاره شد.
سپس با استفاده از مطالب و فیلم های ارسالی استاد خارجی و سایت بین المللی مرکز گواهی دهنده آقای دکتر علی خطیبی تبار توضیحات آموزشی لازم را برای علاقه مندان مطرح نمودند. همچنین آقای ایاره نماینده شرکت آگفویرت هم اطلاعات تکمیلی را ارائه داده و در پایان به پرسش های مطرح شده پاسخ داده شد.

همچنین فیلمی کوتاه در باره ساختار جمع آوری اطلاعات مزارع و واحدهای فراوری ارائه شد که به صورت یک اپلیکیشن کاربردی توسط شرکت خصوصی ایرانی به نام شرکت آینده نوین و راهکار هوشمند پارسه با همکاری اتحادیه ایجاد شده و می تواند مورد استفاده پرورش دهندگان و صادرکنندگان در همه زمینه ها ( اعم از ثبت اطلاعات مزارع برای کاربردها و استفاده های مدیریتی تا استفاده از این مستندسازی برای اخذ هر نوع گواهی از جمله ASC و MSCو …)قرار گیرد.
نهایتا مقرر شد شرکت های متقاضی فرم های ثبت نام را از دبیرخانه اتحادیه ( مهندس بابایی ) و خانم جعفری ( نماینده شرکت گواهی دهنده) اخذ کنند و پس از بررسی اولیه شرایط و در صورتی که حد اقل های لازم را داشتند اقدام به عقد قرارداد و مشاوره برای اصلاح سیستم ها تا مرحله اخذ نهایی گواهی ها را بنمایند.
اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران که برای این منظور با نماینده شرکت گواهی دهنده بین المللی اقدام به عقد قرارداد نموده، راهبری این کار را با جدیت پیگیری خواهد کرد.