Loading…

همایش بزرگ ماهی قزل آلا

بنابر تصمیم اندیشکده توسعه آبزیان و با حمایت سازمان شیلات، اتحادیه تولید و تجارت آبزیان و اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی ماهی سردآبی مقرر شده است که در روز چهارشنبه ۹۸٫۰۸٫۰۱ در حاشیه نمایشگاه بین المللی شیلات برگزار گردد.


دومین جلسه کمیته هماهنگی این همایش با حضور آقایان دکتر گلشاهی، دکتر رفیعی، دکتر بزاز زاده دکتر مختاری، دکتر مجتبوی، مهندس امینی و دکتر خدایی در محل دفتر اتحادیه تشکیل شده و در خضوض جزئیات برنامه همایش و عناوین سخنرانی ها و مهمترین مباحث کلان قابل طرح در این همایش مباحثی صورت گرفت.
مهمترین هدف از این همایش که در شصتمین سال عمر پرورش ماهی قزل آلا در کشور برگزار می گردد ایجاد اجماع میان کلیه دست اندرکاران، ذی نفعان و ذی نفوذان صنعت قزل آلا و اصلاح ساختار تولید و بازار این محصول پر ارزش می باشد.