اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

پاویون وزارت جهاد کشاورزی در چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران افغانستان- کابل ۲۱ لغایت ۲۴ بهمن ماه 99

پاویون وزارت جهاد کشاورزی در چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران افغانستان- کابل ۲۱ لغایت ۲۴ بهمن ماه 99

با توجه به حمایت و حضور وزارت زراعت ، مالداری و آبیاری افغانستان از برگزاری نمایشگاه و همچنین حضور جناب آقای دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای دکتر احدی وزیر زراعت و مالداری افغانستان و استقبال فعالین بخش های خصوصی و تشکل های دو کشور در برگزاری نمایشگاه و به منظور ایجاد ارتباط موثر مفید بر آن شدیم تا پاویون مشترک توسعه همکاری های بخش کشاورزی و دامپروری ایران و افغانستان همزمان با نمایشگاه فوق برگزار نموده تا ضمن آشنایی با آخرین تحولات بازار افغانستان نسبت به معرفی کالا و محصولات به مشتریان جدید اقدام صورت پذیرد

بدینوسیله از کلیه علاقمندان به صنعت شیلات و صنایع وایسته به آن دعوت به عمل می آید تا در این نمایشگاه شرکت نمایند.

دبیرخانه اتحادیه