اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

پیگیری ها نتیجه داد: کاهش سهم پرورش دهنده و افزایش سهم دولت در بیمه اجباری میگو از مبادی تولید

پیگیری ها نتیجه داد: کاهش سهم پرورش دهنده و افزایش سهم دولت در بیمه اجباری میگو از مبادی تولید

به اطلاع همکاران محترم می رساند خوشبختانه پیگیری ها به نتیجه رسید و با مساعدت و نظر مثبت ریاست و هیئت مدیره محترم صندوق بیمه محصولات کشاورزی امکان صدوربیمه نامه پایه با سهم 70درصدی دولت فراهم شد و از امروزحق بیمه پرداختی مزارع پرورش میگو بابت هرقطعه لارو به جای ۴۶ ریال (که در شیوه نامه قبلی تعیین شده بود) تنها ۲۸ ریال محاسبه خواهد شد.

طبق اعلام صندوق بیمه این تغییر به نفع تولیدکنندگان از امروز در سامانه بیمه کشاورزی فراهم شده است.
اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران از حسن همکاری و مساعدت صندوق بیمه کمال قدردانی را نموده و مجددا پرورش دهندگان و مراکز تکثیر میگو را به بیمه نمودن محصول خود دعوت می کند.