اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

پیگیری و هماهنگی اطلاع رسانی برای اصلاح ساختار مصرف دارو و مواد شیمیایی در صنعت خاویاری

پیگیری و هماهنگی اطلاع رسانی برای اصلاح ساختار مصرف دارو و مواد شیمیایی در صنعت خاویاری

با توجه به ضرورت رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و باقی مانده های دارویی و شیمیایی در خاویار و گوشت ماهی خاویاری، اتحادیه در هماهنگی با دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و نیز دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی و با هدف اطلاع رسانی در این خصوص پیگیری های لازم را انجام داده است.

در پی برگزاری یازدهمین جلسه کمیته خاویاری اتحادیه و نکات مطرح شده توسط جناب آقای دکتر امیری نماینده محترم دفتر نظارت سازمان دامپزشکی کشور و انعکاس آن در سایت اتحادیه و نیز کانال های اطلاع رسانی مختلف شیلاتی و استقبال پرورش دهندگان و صادرکنندگان خاویار از آن و بنا به خواست عمومی تولیدکنندگان ماهی خاویاری نسبت به کسب اطلاعات لازم از سازمان دامپزشکی، در این زمینه اقداماتی آغاز شد که بخشی از آن به اطلاع می رسد.

در این رابطه لازم است توجه شود که اساساً مصرف دارو یا مواد شیمیایی و ضد عفونی و… باید مطابق تجویز دامپزشک و بر اساس نسخه صورت پذیرد و این امر نه تنها در صنعت خاویاری بلکه در کلیه فعالیت های دامپروری و آبزی پروری یک الزام قانونی است. متاسفانه در مزارع آبزیان (به جز صنعت میگو و ماهی در قفس) متداول است که بدون نسخه دامپزشک و با مراجعه به داروخانه های دامپزشکی اقدام به مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها می شود و این می تواند مخاطراتی را در محصول نهایی برای بازارهای داخلی و صادراتی بوجود آورد.

بر این مبنا مقرر شد که طی وبینارهای علمی که سازمان دامپزشکی و اتحادیه و سازمان شیلات مشترکاً برگزار خواهند کرد و در قالب اطلاعیه های لازم ، علاوه بر آموزش دامپزشکان شاغل در مزارع خاویاری، دانش عمومی پرورش دهندگان نیز افزایش یافته و اطلاع رسانی تا حد فرهنگ سازی و نهادینه شدن باور ها در زمینه رعایت اصول بهداشت و مقابله با بیماری ها در صنعت خاویاری به صورت امری مستمر انجام شود.

در هر حال آن چه قطعی است این است که مصرف آنتی بیوتیک هایی مثل کلرامفینیکل، نیتروفوران و سایر ترکیبات آن و موادی مانند مالاشیت گرین بسیار محدود شده است. از آنجا که  برای مصرف کننده نهایی (چه بازار داخل و چه بازارهای صادراتی) مقادیر بسیار کم این ترکیبات هم قابل پذیرش نیست و پرورش دهنده نمی داند که این ترکیبات در محصول نهایی به چه میزان وجود خواهد داشت، لازم است که به جای بحث تعیین موارد مجاز و غیر مجاز به اصلاح ساختار کار یعنی نظام مند کردن موضوع بهداشت و مقابله با بیماری ها در مزارع و مراکز تکثیر پرداخت و در این زمینه اتحادیه با کمک سازمان های دامپزشکی و شیلات پیگیری های لازم را معمول خواهد نمود.