اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

گزارشی از جلسات مهم در رابطه با موضوعات ارزی اعضا

گزارشی از جلسات مهم در رابطه با موضوعات ارزی اعضا

در روزهای اخیر فشار مشکلات بر اعضای اتحادیه و همکاران محترم بیشتر شده و طی تماس هایى که با ریاست و اعضای محترم هیئت مدیره و یا دبیر کل داشتند هریک از زاویه ای به طرح مشکل می پرداختند.
اهم این موارد شامل موضوعات ذیل بود:
الف) تعهد ارزی صادرکنندگان و کارت های ابطال شده
ب) عدم تخصیص ارز به واردکنندگان تون ماهیان و معطلی و دموراژ سنگین وارده به آنان
ج) معطلی آزاردهنده واردکنندگان بچه ماهی و تخم چشم زده و واردکنندگان نهاده ها
د) تغییرات مکرر گروه های کالایی و بلاتکلیفى فعالان صنف
ه) گلایه های شدید از عدم تحرک نمایندگان وزارت صمت و جهاد کشاورزی در کمیته تخصیص ارز و در اولویت نبودن نیازهای زیر بخش شیلات

در این راستا بنا به ضرورت طی روزهای چهارشنبه 99.05.29 و شنبه 99.06.01 چهار جلسه مهم را هماهنگ و برگزار نمودیم که به شرح ذیل انجام شد:
1- جلسه با آقای دکتر سعید شیرکوند معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور
2- جلسه با آقای عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت
3- جلسه با آقای عباسى معروفان رئیس ستاد تنظیم ارز وزارت صمت
4- جلسه با آقای حبیبی معاون اداره سیاست گذاری های ارزی بانک مرکزی
در این جلسات که آقایان نوری، ادیبزاده، خطیبی، شاهرخی، خدایی و نمایندگان از تعدادی از شرکت های عضو اتحادیه حضور یافتند نتایج و موفقیت هایی حاصل شد که به اختصار در ذیل به اطلاع همکاران محترم می رسد:
1- مقرر شد که اتحادیه طی نامه ای به آقای گیلانپور نماینده محترم وزارت جهاد کشاورزی در ستاد نظارت بر تخصیص ،ارز آمادگى مدیریت نیازهای ارزی بخش آبزیان را به این ستاد اعلام و نماینده بانک مرکزی تایید کردند که در سامانه آن بانک شرایط معامله متقاضیان ارز بخش آبزیان از ۶٠% ارز حاصل از صادرات آبزیان را فراهم خواهند ساخت. به این ترتیب معطلی و در صف ماندن وارد کنندگان و گرفتاری های آن حل خواهد شد. همچنین مشکل صادرکنندگان در فروش ارز صادراتی و رفع تعهدات ارزی آنان نیز برطرف می گردد.
2) در مورد کارت های معلق شده پس از توضیح در مورد قطعی سیستم بانک و سپری شدن مهلت چهار ماهه که موجب عدم ثبت رفع تعهد ارزی تعدادی از همکاران شده و همچنین توضیح در مورد این که طی سال های 97 و 98 ارزهای صادراتی آبزیان توسط صادرکنندگان عضو اتحادیه همگی برگشته و در دفاتر قانونی ثبت شده و لیکن امکان عودت ارز از مسیرهای اعلامی بانک مرکزی غالبا وجود نداشته قول مساعدت با رفع این مشکل اخذ شد و مقرر گردید جلسه ای در اداره صادرات بانک مرکزی با حضور صادرکنندگان آبزیان که مورد تایید اتحادیه می باشند تشکیل و در صورت ارائه اسناد مثبته دال بر موراد فوق مشکل موضوع عدم برگشت ارز و تعلیق کارت ها حل شود.
3) مشکل شرکت های فدلک و مروارید تجارت پدیده آبزیان مستقیما مورد رسیدگی قرار گرفت و در هر دو مورد قول همکاری و رفع سریع مشکل اخذ شد.
4) پیشنهاد آقای ادیب زاده در خصوص ورق های قوطی وارده به محوطه گمرک و نیز تون ماهیان وارداتی که مدت ها به دلیل تخصیص ارز در حال خسارت (دموراژ و افت کیفی و …) می باشد آقای دکتر شیرکوند موافقت فرمودند که با ترخیص کالا بدون تیک بانک مرکزی موافقت دارند و با توجه به تایید ریاست جمهوری و درصورت مکاتبه اتحادیه، موضوع را در جلسه ستاد نظارت بر تخصیص ارز مطرح می نمایند تا کالاهای این بخش معطل نمانده و در انبار شرکت واردکننده قرار گیرد تا از خطر دموراژ و خرابی و افت کیفیت مصون مانده و خللی در تولید کالا پدید نیاید. بدیهی است که تخصیص نهایی ارز این کالاها نهایتا از محل ارز نیمایی یا واردات در مقابل صادرات انجام خواهد شد.
5) درخواست شرکت راموز باتوجه به شرایط خاص آن (ضروت ورود بچه ماهی سی بس و فشار تولیدکنندگان ماهی در قفس در تایید سازمان شیلات ایران) از طریق آقای دکتر شیرکوند به عنوان یک مورد خاص در ستاد تامین و تخصیص ارز مطرح و رفع مشکل شود.
6) مشکلات مربوط به تغییرات مکرر گروه های کالایی طی جلسه ای با مسولین اداره سیاست ها و مقررات ارزی (آقای شعبانی) مطرح شود.
7) نمیدگان دولت (وزارت صمت و جهاد کشاورزی) تقریبا با تمامی دیدگاه های مطرح شده توسط اتحادیه موافقت کلی داشته و بر ضرورت پیگیری ها و انتقال دیدگاه ها و اطلاعات و خصوصا توجیه مسئولین بانک مرکزی و ستاد تخصیص ارز تاکید می نمودند.
اتحادیه در کلیه موارد فوق پیگیری ها را انجام خواهد داد و در این ارتباط از حسن توجه آقای شیرکوند، جناب آقای عباس پور(مدیر کل دفتر مقررات وزارت صمت و نماینده این وزارت در کمیته تخصیص ارز) و جناب آقای حبیبی معاون اداره نظارت ارز بانک مرکزی سپاسگزاری می گردد.