اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

گزارش به اعضا

گزارش به اعضا

بسیاری از دوستان و همکاران عضو اتحادیه در تماس با دبیرخانه عموماً ضمن اظهار لطف و تقدیر و تشکر از فعالیت های گسترده ای که در راستای حمایت از اعضا و رفع مشکلات و موانع فعالان صنعت آبزیان  کشور توسط اتحادیه صورت می­گیرد از این که این فعالیت ها چنانکه باید اطلاع رسانی نمی­شود گلایه داشته و تأکید می­کنند که به دو دلیل این موارد حتماً اطلاع رسانی شود:

1) درجریان قرارگرفتن تمام ذی­نفعان از توافقات حاصله با مدیران دولتی و تسهیلاتی که ایجاد شده.

2) آگاهی یافتن همکاران و خصوصاً اعضای اتحادیه از روند و نوع فعالیت های اصلی اتحادیه

به همین منظور از این پس تلاش می­شود روزانه حداقل یکی از آخرین موفقیت ها و پیگیری هایی که به رفع مشکلات همکاران منجر شده یا قواعدی که تسهیل گردیده و … به صورت مستمر گزارش گردد.

باتشکر از حمایت های دلگرم کننده

اعضای محترم اتحادیه

دبیر خانه اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران