Loading…

گزارش جلسه مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه

با حضور پر شور ٨۰درصد واجدین شرایط رأی مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه در ساعت ۱۴ روز دوشنبه ٢۶ تیرماه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این مجمع تعداد ٣٨شرکت از ۴۶ واجد رأی حضور یافتند و در یک اتفاق بی نظیر تعداد بیش از چهار پنجم اعضا در اولین فراخوان در مجمع حاضر شدند و حد نصاب لازم برای مجمع فوق العاده حاصل شد. پس از انجام تشریفات ثبت نام و کنترل مدارک توسط جناب آقای سلیمانی نماینده اتاق رسمیت جلسه توسط ایشان اعلام شد. سپس انتخاب هیئت رئیسه مجمع صورت گرفت و آقایان خدایی، مشکین، دلکش و شفیعی به ترتیب بعنوان رییس و نظار اول و دوم و منشی انتخاب شدند و مجمع وارد دستور گردید.
دستور جلسه اول که اصلاح نام اتحادیه بود انجام و تغییر نام اتحادیه به اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران مورد تصویب قرار گرفت.
دستور جلسه دوم که اصلاح مواد اساسنامه بود با بررسی بند بند اساسنامه انجام شد و اساسنامه جدید هم به تصویب اعضا رسید.

ذیلا میتوانید گزارش مختصری بصورت تصویری و پاناروما از جلسه ببینید.