اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهآذر ۱۳۹۵

ویژگی های ماهی سالم: چگونه سلامت ماهی را تشخیص دهیم؟
اهمیت مصرف آبزیان: چرا از آبزیان تغذیه کنیم؟
تولید بیش از هزار تن میگو در گلستان
صید پنج هزارو811تن ماهی کیلکا در مازندران
رشد ۴۲ درصدی ارزش آبزیان صادراتی در شش ماهه امسال
تولید بیش از 9 هزار تن میگو پرورشی در بوشهر