اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهبهمن ۱۳۹۵

رفع مانع دامپزشکی برای صدور گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به ویتنام
دارایی های شیلاتی کشور
پیام های تغذیه ای مصرف ماهی
تاثیر تحریم بر اقتصاد روسیه و مناسبات تجاری روسیه با ایران
تایلند آشپزخانه‌ی جهان
افزایش قیمت جهانی ماهی تون /گزارش فائو سپتامبر 2016
تجارت جهانی آبزیان
استراتژی توانمند سازی اتحادیه بر بستر فضای مجازی و حقیقی
جستاری در جایگاه صنعت میگو ، بایدها و نبایدها
مصرف میگو در چین نسبت به سال 2005 دو برابر شده است
شیلات چین
دولت بریتانیا به دنبال کاهش استفاده از آنتی بیوتیک در محصولات کشاورزی است
بررسی وضعیت جهانی میگو در سال 2016
نمایشگاه WorldFood
تجارت و توسعه پایدار میگو پرورشی آسیا
آبزی پروری در مالزی
واردات آبزیان آمریکا در سال 2015 و 2014
اهمیت رشد آبزی پروری با وجود کاهش تولید خوارک آبزیان
فناوری جدید برای پرورش میگو در پاناما
یک شرکت چینی در حال تبدیل شدن به یک رهبر در صنعت آبزیان
جلسه اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران