Loading…

آخرین موفقیت تولید و تجارت آبزیان کشور در سال ۱۳۹۵

خوشبختانه تلاش های شرکت فراوری پاک ثمر مازندران هم به نتیجه نشست و با حمایت های سازمان دامپزشکی و اداره کل شیلات مازندران سرانجام در روز های پایانی سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل ، نام شرکت فرآوری آبزیان پاک ثمر میرود( به مدیرعاملی همکار عزیزمان جناب آقای قلی پور ) مستقر در میرود […]

برگزاری جلسه با هیئت چینی از منطقه آزاد شانگهای چین

برگزاری جلسه با هیئت چینی از منطقه آزاد شانگهای چین برای ایجاد پاویون محصولات شیلاتی ایران در مورخه ۲۲ اسفند ۹۴ در این جلسه امکان صادرات مستقیم آبزیان ایران به چین هم مذاکراتی صورت گرفت.

تبلیغ گسترده و معرفی مطلوب خاویار ایران در رسانه های امارات

گزارش و مصاحبه را با شبکه ” اخبار الآن”  امارات تهیه کردیم و دیشب پخش شد. این خبر هم معرفی و ارائه تصویر خوبی از کشور بود و هم تبلیغ خاویار ایران. در این ویدیو مصاحبه با دکتر علی اکبر خدایی دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران و انتشار آن در رسانه های امارات در ارتباط […]