اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهآبان ۱۳۹۶

گزارش نمایشگاه IFEX 2017
نمایشگاه صنایع غذایی چین
مصاحبه دبیر اتحادیه با لس آنجلس تایمز
ارائه سرویس بازرگانی توسط اتحادیه
ایجاد بخش اطلاعیه های مخصوص اعضا