اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهدی ۱۳۹۶

18 دی ماه تاریخ جدید سمینار مشترک اتحادیه و شرکت هلندی
حمایت اتاق بازرگانی و تخصیص یارانه صادراتی به صادرات ماهی قزل آلا
سخن ماه آذر 96
سخن ماه آبان 96
سخن ماه مهر 96
تعاملات سازنده سازمان دامپزشکی با فعالان صنعت آبزیان
سمینار دروازه هوشمند تجارت آبزیان