اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهتیر ۱۳۹۷

آیا واقعا شرایط بحرانی است؟
صدور مجوز صادرات ماهی توسط اتحادیه اروپا
برگزاری جلسه دبیر کل اتحادیه با نمایندگان مجلس و نماینده قوه قضائیه کشور
جلسه دبیر کل با گمرک کشور در خصوص قیمت های پایه صادراتی
برگزاری همایش بین المللی پرورش ماهی در قفس با عنوان 2018 IranCageCulture