اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهبهمن ۱۳۹۷

جلسه با مدیران گمرک و سازمان دامپزشکی برای تسهیل گری امور اعضاء
برگزاری نشست توجیهی اجرای پروژه اخذ گواهی ASC و MSC
برگزاری همایش ملی میگوی ایران
تولید و تجارت آبزیان در استان مازندران
تولید و تجارت تیلاپیا در جهان
تولید و تجارت جهانی میگو در سال 2017 و 2018
تجارت جهانی تن ماهیان
اینفوفیش: فرصت برای رقبای چین؛ جنگ از بین می رود
مروری بر وضعیت تجارت آبزیان در 8 ماهه نخست سال 1397
تحلیل تغییرات قیمت های آبزیان
چند خبر خوب برای صنعت آبزیان کشور