اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهفروردین ۱۳۹۸

تولید و پرورش آبزیان در سال97 مرز 1.2 میلیون تن را رد کرد
از تخلف صیادان غیرمجاز ایرانی نباید غفلت کرد
برگزاری کمیسیون عالی مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان در سازمان شیلات ایران
سازمان ها دیگر نه بر پایه زور و قدرت بلکه بر پایه اعتماد بنا می شوند
گزارش کمیته علمی راهبردی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی
آخرین جلسه هیئت مدیره اتحادیه آبزیان در سال 97 برگزار شد
برگزاری کمیسیون عالی مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان در سازمان شیلات ایران
مروری بر وضعیت آبزی پروری صنعت میگوی عربستان
حضور پرشور اعضای اتحادیه در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی
قیمت انواع ماهی و میگو بسته بندی بروز رسانی شد
برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران