اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهمهر ۱۳۹۸

نگاهی به جایگاه ایران در تولید جهانی خاویار پرورشی
پیش بینی افزایش تولید جهانی میگو در سال 2019: علیرغم عملکرد ثابت هندوستان،
تولید و تجارت جهانی ماهی مرکب یا اسکویید
تحلیلی بر مجمع عمومی 7 مرداد ماه 98 اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران
چگونگی برگشت ارز صادراتی: گزارش جلسه اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران با انجمن صرافان کشور
هدف بعدی اتحادیه: کاهش تعرفه 12 درصدی اروپا؛ گام بلند برای توسعه صادرات آبزیان کشور
صادرات مستقیم به چین باید ها و نبایدها
اطلاع رسانی به اعضای محترم در خصوص دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
اطلاع رسانی نمایشگاه صنایع غذایی ورلدفود مسکو
اطلاع رسانی کارگاه آموزشی خدمات صندوق ضمانت صادرات
اطلاع رسانی در خصوص اصلاحیه دستورالعمل تعیین عمر ماندگاری آبزیان
اطلاع رسانی دوازدهمین نمایشگاه کشاورزی و تجهیزات مکانیزه تولیدات دامی، کشاورزی و غذایی بغداد (24 اسفند 98 تا 2 فروردین 99)
اطلاع رسانی اقدام ارزنده اتاق تهران در ارتقای دانش محیط کسب و کار
خبری خوب یا بد برای ایران!
برگزاری سمینار تخصصی مالیات ارزش افزوده 14 مهرماه 98
برگزاری سمینار آموزشی بیت کوین ورمز ارزها  4مهرماه 98