اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهاسفند ۱۳۹۸

اعلام محدودیت ها و ممنوعیت ها برای محمولات ترافیکی در نوروز 99
ممنوعیت صادرات ماهی و کلیه مواد خوراکی دریایی به عراق برای پیشگیری از کرونا
صادرات غذای آبزیان به کشوربوسنی و هرزگوین