اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهشهریور ۱۳۹۹

نخستین سمینار آموزشی آشنایی با مفاهیم گواهی های ASC  و MSC برگزار شد
گزارشی از جلسات مهم در رابطه با موضوعات ارزی اعضا
سالنامه تجاری آبزیان ایران و جهان منتشر شد
نامه رییس هیئت مدیره اتحادیه به مهندس شافعی رییس اتاق ایران در راستای توجه به وضع خطیر صادرات و حذف صادرکنندگان حرفه ای و شناسنامه دار
تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و تایلند
ثبت نام از متقاضیان درج اطلاعات در پروژه ملی صادرات به چین
توافقات مهم و جدید با سازمان دامپزشکی در جهت توسعه صادرات میگو