اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهآذر ۱۳۹۹

برگزاری مجمع عمومی عادی اتحادیه در تاریخ 24 آذر
اطلاع رسانی در خصوص وبینار تخصصی توسعه تجارت ایران و روسیه در حوزه صنایع غذایی