بارگذاری…

برگزاری کارگاه مشورتی National Consultation کاهش و مدیریت خطر بیماری (EMS)

با سلام و احترام به اطلاع همکاران محترم پرورش دهنده و دوستان فعال در صنعت میگو می رساند حسب رونوشت نامه شماره ۹۵/۴۴/۷۹۷۰۲ مورخ ۹۵/۱۲/۷ جناب دکتر قاجاری مدیرکل محترم دفتر بهداشت و بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی به اتحادیه ،  در راستای پروژه FAO/TCP/INT/3502 کارگاه مشورتی National Consultation   تحت عنوان" کاهش و مدیریت خطر […]

حضور جناب پروفسور کارونساگار

با توجه به آن که مهمان ویژه برنامه اقای پروفسور ایدیا کارونساگار Iddya Karunasagar از کشور هندوستان می باشند که سالها در فائو کار کرده و سابقه حضور در ایران را هم دارند وبا عنایت به اینکه نامبرده رفرانس ویبریوزیس می باشد و تجربیات گرانبهایی در زمینه بهداشت مراکز تکثیر میگو دارند فرصت مناسبی است […]