Loading…

اطلاع رسانی در خصوص اصلاح قیمت پایه صادراتی آبزیان

در پی جلسات و توافقات چهارجانبه میان دفتر بهبود کیفیت سازمان شیلات ایران، دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ، دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی و اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران قیمت های پایه صادراتی آبزیان مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

به اطلاع اعضای محترم می رساند با توجه به شرایط سال گذشته و کاهش قیمت های جهانی از یک سو و افزایش هزینه های صادراتی از سوی دیگر( هزینه های حمل و نقل ناشی از تحریم کشتیرانی و انتقال ارز و گرانی بیمه ها و…) با هماهنگی دفاتر فوق نسبت به کاهش قیمت پایه اقدام شده بود.

خوشبختانه با بهبود نسبی بازارها و گشایش بازار مستقیم چین و همچنین کاهش نسبی هزینه ها ( ناشی از مسیریابی هایی که صادرکنندگان محترم انجام دادند) زمینه افزایش قیمت های پایه فراهم گردید. از آن جا که سهم درامدی صادرات آبزیان نسبت به حجم آن در سال ۱۳۹۷ افت نشان می داد و با عنایت به همخوانی قیمت های ارز نیمایی با نرخ واقعی لازم بود که این اصلاح صورت پذیرد.

فهرست جدید قیمت ها به شرح زیر می باشد.
???