Loading…

جلسه دبیر کل اتحادیه با آقای موسوی معاون محترم نظارت بر كالاهای مصرفی و شبكه هاي توزيع سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان

جلسه دبیر کل اتحادیه با آقای موسوی معاون محترم نظارت بر كالاهاي مصرفي و شبكه هاي توزيع سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان
در راستای تقویت همکاری های فیمابین اتحادیه و سازمان حمایت و انجام وظایف ذاتی اتحادیه، در روز یکشنبه ۹۸٫۰۴٫۳۰ از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ جلسه ای با هماهنگی آقای دکتر خدایی دبیر کل اتحادیه با آقای موسوی معاون محترم سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در سازمان مذکور برگزار شد.

در این جلسه که آقایان رستمی و امامی از مدیران و کارشناسان سازمان حمایت و بابایی و قنبری از طرف اتحادیه حضور داشتند، گزارش عملکرد اتحادیه در جهت اجرای تفاهمنامه فیمابین ارائه گردید. همچنین در خصوص راهکارهای کاهش قیمت مصرف کننده آبزیان مباحثی صورت پذیرفت. نمایندگان اتحادیه مصراً از سازمان حمایت درخواست نمودند که از شرکت های تولیدی در مقابل درخواست های غیر قانونی فروشگاه های زنجیره ای دفاع نماید.

آقای موسوی ضمن استقبال از اقدامات اتحادیه و اعلام آمادگی برای اصلاح رویه فروشگاه ها و جلوگیری از اجحاف آنها به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توصیه هایی برای رهایی ازاین وضعیت ارائه نمودند که عمدتاً ناظر به اتحاد و همبستگی شرکت های تولیدی و تقویت نقش اتحادیه بود. ایشان همچنین اظهار نمودند که آبزیان مشمول قیمت گزاری نمی باشد ولی در عین حال نباید اجازه داد تا هرج و مرج و ایجاد ابهام برای مصرف کنندگان به وجود آید.

ایشان از اتحادیه خواستد که ضمن حفظ تداوم همکاری به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی سازمان حمایت درخصوص عملکرد فروشگاه ها با ارائه مستندات و درخواست کتبی آغاز گر حرکتی باشد که قطعاً برای صنوف دیگر هم مفید و موثر خواهد بود و ایشان اظهار نمودند که در این راستا درخواست اتحادیه را با جدیّت پی گیری خواهند نمود.