Loading…

حضور پرشور اعضای اتحادیه در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی

حضور پر شور همه اقشار از اعضای اتحادیه را در انتخابات اخیر و خصوصا حضور همکاران ما در تهران و سایر شهرستان ها را باید ارج بگذاریم.
وظیفه خود می دانیم که از یکایک اعضایی که بر ما منت نهاده و با قبول دعوت اتحادیه به فهرست مورد نظر رای دادند کمال امتنان خود را اعلام نماییم.

مطمئنا همت حضور ۲۷ عضو اتحادیه در پای صندوق های رای در تهران که در روز کاری و توام با ترافیک همراه بود و اطلاع داریم که برخی دوستان با احساس مسئولیت تمام جهت انجام مشارکت حتی با موتور در سرما خود را به محل رای گیری رساندند که این مایه افتخار و امیدواری به تداوم این نوع حرکت‌های جمعی سازنده است.
قطعا تیم پیروز انتخابات که از دل بخش خصوصی و نماینده به حق ماست قدردان این نوع مشارکت خواهد بود و در جهت خدمت بیشتر برای تسهیلگری امور بخش خصوصی و اعتلای کشور عزیزمان بیش از گذشته احساس مسئولیت خواهد کرد.

فرصت را مغتنم شمرده و موفقیت آقایان امیر شهریاری عضو هیئت مدیره ( از اتاق بوشهر)و دکتر رضایی از اعضای فعال و خوشنام صنعت ( از اتاق چارمحال و بختیاری) در این انتخابات را به این عزیزان تبریک می گوییم.
اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران ?????