Loading…

ضرورت مطالبه گرى اجراى سريع قانون تسويه حساب بدهكاران بانكى

با عرض سلام و روز به خير خدمت همكاران و دوستان عزيز

خوشبختانه قانون تسويه بدهكاران بانكى پس از رفت و برگشت هاى فراوان در تاريخ ١ دى ماه توسط مجمع تشخيص مصلحت تصويب ( پيوست ١) و بانك مركزى هم آيين نامه إجرائى آن را تصويب و در ١٧ دى براى اجرا به بانك ها آماده ( پيوست ٢)كرده ولى هنوز إبلاغ نكرده بود و اينك هم كه خبر آن رسانه اى شده بانك ها با اين عنوان كه هنوز دست ما نرسيده و….. در صدداستنكاف از اجراى آن هستند.

لذا در ذيل مستندات و مصوبات جهت اطلاع همكاران فرستاده مى شود تا با مراجعه به بانك ها از مزاياى اين مصوبه بسيار ارزشمند بهره مند شوند.
اين مصوبه براى تسويه اصل و فرع بدهى ها تا سقف دو ميليارد تومان است ( بدون جرايم تاخير) و تا شهريور ٩٩ فرصت استفاده دارد.

همان گونه كه اشاره شد متاسفانه بانکها با توجه اطلاع داشتن از مصوبه فوق طی چند روز گذشته با سیاست تسویه بدهکاران- قبل از اطلاع مصوبه فوق- جهت منافع خود فشار حداکثری به بدهکاران آورده اند و مشکلاتی برای تمامی تولید کنندگان بوجود آورداند.