Loading…

ملاقات رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و دبیر کل اتحادیه با مدیر کل جدید شیلات هرمزگان

ملاقات رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با مدیر کل جدید شیلات هرمزگان

در تاریخ ۹۷٫۰۷٫۱۸ آقایان مهندس معصومی و بازرگان رئیس و نائب رئیس و خدایی دبیر کل اتحادیه در دفتر جناب آقای محسن یکتاپور مدیر کل محترم جدید شیلات هرمزگان در یک دیدار صمیمی به طرح درخواست ها و مطالبات بخش صنعت از مدیر کل شیلات هرمزگان پرداختند.


در این دیدار آقای امانی زاده رئیس دفتر بهبود کیفیت، فراوری و بازار آبزیان شیلات هرمزگان و سرکار خانم مریدی کارشناس آن دفتر و نیز آقای قاسمی زاده از پرورش دهندگان قدیمی سایت تیاب نیز حضور داشتند. نمایندگان اتحادیه بر ضرورت توجه به واقعیات صنعت آبزیان توسط دولتمردان و خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی و شیلات و مدیریت های استانی که با بدنه صنعت در ارتباط هستند تاکید نمودند.
دراین رابطه موضوع مهم فعلی تاکید دولت محترم بر ضرورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور از مسیر سامانه نیما است که این امر تبعات و آثار زیادی در اقتصاد صنعت شیلات دارد. اگرچه همه به دنبال آن هستیم که بخش کشاورزی از این امر مستثنی شود ولی شخص رئیس جمهور به شدت بر ضرورت عودت ارز از طریق سامانه نیما تاکید دارد و لذا مسولین باید متوجه باشند که این یعنی کاهش قیمت خرید آبزیان از مزرعه داران و صیادان. آیا مدیران شیلاتی این شهامت را دارند که این واقعیات را برای صیادان و آبزی پروران بیان کنند؟ اگر آری که باید این را در عمل دید و اگر نه حداقل این شجاعت را به خرج دهند و به مدیران بالادستی خودشان غیر عملی بودن این مصوبات و بخشنامه ها را ابلاغ نمایند.
آقای مهندس یکتاپور ضمن استقبال از این موضوع اعلام نمودند که این مطالب را پی گیری خواهند کرد، همچنین درخواست کردند نماینده اتحادیه در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور استاندار محترم برگزار خواهد شد شرکت نماید.