Loading…

همایش بازار بزرگ شرق آفریقا با همکاری سازمان توسعه تجارت

شناخت و معرفی پتانسیل های بازار شرق آفریقا و بهترین راهکارهای ورود به بازار آن برای تجار ایرانی بخصوص در شرایط تحریم های آمریکا