Loading…

همایش مشترک شیلاتی ایران و هلند با موفقیت برگزار شد

در روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه جاری همایش مشترک شیلاتی ایران و هلند با حضور پر شور علاقه مندان و فعالان بخش خصوصی و نیز محققین و کارشناسان شیلاتی کشور در سالن همایش های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

در بخش عمومی همایش آقایان دکتر پور کاظمی رئیس موسسه علوم تحقیقات شیلاتی، هانس اسمولدرز وایسته کشاورزی سفارت هلند در تهران، دکتر ولی نسب معاون بین المللی سازمان تات و دبیر همایش، پروفسور لئون لمانس از دانشگاه واخنینگن هلند، دکتر عبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران و دکتر خدایی دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران به ایراد سخنرانی پرداخته و ظرفیت ها و پیشرفت های شیلاتی دوطرف و نیز راهبردهای توسعه همکاری ها را بیان نمودند.

 

در ادامه شش کارگروه شامل:

۱- بازار داخلی و صادراتی با حضور آقای لئون لمانس و سخنرانی کلیدی آقای دکتر مسعود نیا با محوریت نحوه أخذ گواهی های ASC و MSC

۲- روش های پرورش سی بس و سی بریم با حضور آقای دکتر پور کاظمی و سخنرانی کلیدی آقای پروفسور هانس کومن

۳-توسعه زنجیره ارزش آبزیان با حضور آقای دکتر مرادی و سخنرانی کلیدی آقای دکتر ژرون کالس

۴- سیستم های پرورش تیلاپیا با حضور آقای دکتر پور کاظمی و سخنرانی کلیدی پروفسور هانس کومن

۵- پلتفرم تجارت هوشمند (STIP) با حضور آقای دکتر خطیبی و سخنرانی کلیدی آقایان ساندرویش (به صورت Skipe) و مهندس مرادی

۶- مزایای مصرف آبزیان با حضور آقای دکتر مرادی و سخنرانی کلیدی دکتر جماتاکن به صورت Skipe

در سالن های مختلف اجرا شد که مورد استقبال و استفاده حاضرین قرار گرفت.

اتحادیه در برگزاری این نشست مشارکت فعال داشته و همانند موارد قبلی که در مورد گسترش همکاری های مشترک با فعالان بخش خصوصی شیلاتی نروژ و دانمارک و فرانسه در سالهای گذشته فعالیت نموده بود در زمینه توسعه همکاری ها با طرف هلندی هم با جدیت وارد شد.جهت اطلاع و استفاده همکاران محترم و سایر علاقه مندان، متن فایل سخنرانی آقای دکتر خدایی به صورت پاور پوینت در دسترس دوستان قرار گرفته است.