Loading…

همایش مشترک شیلاتی ایران و هلند با همکاری اتحادیه

همایش مشترک شیلاتی ایران و هلند با همکاری اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران برگزار می گردد.

براساس هماهنگی های به عمل آمده مقرر شده است که در روز  چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ همایشی با حضور مدیران و کارشناسان برجسته بخش شیلات و آبزیان هلند برگزار گردد.

همایش انتقال دانش و تجارب طرف هلندی و نحوه همکاری با بخش خصوصی در زمینه های آبزی پروری مسئولانه، روش های نوین فراوری و عرضه محصولات و نیز ایجاد ارزش افزوده از ضایعات آبزیان می باشد.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه علوم تحقیقات شیلاتی و اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با همکاری سفارت پادشاهی هلند در تهران برنامه ریزی اجرای این همایش را بر عهده دارند