Loading…

چگونگی برگشت ارز صادراتی: گزارش جلسه اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران با انجمن صرافان کشور

جلسه مورخ ۹۸٫۰۶٫۰۴ اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران به ریاست آقای مهندس لاهوتی و حضور اکثریت اعضا در محل دفتر کنفدراسیون تشکیل گردید.در بخش اول این جلسه نکات مهمی مطرح شد که جهت اطلاع همکاران محترم مختصراً ذکر می گردد:

ارز صادراتی – سامانه نیما

۱- در مورد بازگشت ارز صادراتی
۱-۱- طبق درخواست سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی موظف است هر سه ماه CD اسامی صادرکنندگان را اعلام نماید. طی این نامه فهرست صادرکنندگانی که ارز خود را طبق ضوابط برگردانده اند به سازمان امور مالیاتی اعلام می شود.
هر شرکت که ۷۰ % ارز خود را برگردانده باشد مشکلی نخواهد داشت اما اگر کمتر از این باشد در این فهرست قرار نمی گیرد و حتی اگر در سه ماهه بعدی تسویه کرده باشد از نظر سازمان امور مالیاتی بدهکار محسوب می گردد. در این رابطه کنفدراسیون در حال رایزنی برای رفع این مشکل است.

۲-۱- نحوه بازگشت ارز صادراتی درسال ۹۷ بدین شکل است که به سه روش باید رفع تعهد شود.

الف) واردات در مقابل صادرات توسط خود صادرکننده و ثبت در سامانه نیما
ب) واگذاری ارز به واردکننده در سامانه نیما
ج) فروش ارز در صرافی مجاز
درمورد صادرات ۱ تا ۳ میلیون یورو باید ۵۰ % از طریق سامانه نیما باشد و مابقی به یکی از روش های یادشده فوق برای صادرکنندگان ۳ تا ۱۰ میلیون یورو باید باید ۷۰ % در نیما عرضه شود و مابقی به روش های فوق ولی در حال حاضر بانک مرکزی همراهی کرده به این ترکیب چندان اهمیتی نمی دهد و هر صادرکننده ای که به هر شکل ۷۰ % را عودت دهد در فهرست قرار می گیرد.

۳-۱- نحوه بازگشت ارز صادراتی در سال ۹۸ اندکی متفاوت است. تفاوت اول این است که معافیت کمتر از یک میلیون یورو حذف شده است و تمام صادرکنندگان می بایست ۵۰ % را از طریق سامانه نیما، ۳۰ % را به صورت واردات در مقابل صادرات خود و ۲۰ % را به صورت اسکناس در صرافی های مجاز برگردانند. همان گونه که اشاره شد ممکن است برخی صادرکنندگان نتوانند این نسبت ها را رعایت کنند اما بانک مرکزی بدون آن که رسماً اعلام نماید، به هر صادرکننده اجازه داده است به هر نحو که می توانند تعهد خود را رفع کنند، لذا اگر صادرکننده ای تمام تعهد خود را واردات کرده باشد مشکلی نخواهد داشت.

نکته این است که درمورد سال ۹۷ سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که در صورت رفع تعهد ارزی ضریب صفر مالیاتی و نیز بازگشت ۹ % علی الحساب ارزش افزوده را اعمال می کند اما در مورد سال ۹۸ ضریب صفر را هنوز اعلام نکرده اند.

۳-۱- در مورد کارت های یکبار مصرف هنوز بانک مرکزی و وزارت صمت نپذیرفته اند که تشخیص اهلیت صادرکننده توسط تشکل ها احراز شود و نکته منفی دیگر این است که در حالی که برای کارت ها از نظر میزان واردات سقف گذاشته اند ( به دلیل جلوگیری از خروج ارز) در مورد صادرات هیچ سقفی وجود ندارد و هر کارتی می تواند به هر مقدار صادرات کند! این موضوع همچنان در دستور کار اتاق قرار دارد که به تشکل ها جایگاه داده شود.

۲-جلسه با کانون صرافان

باحضور نمایندگان کانون صرافان جلسه با حضور آنان ادامه یافت که این بخش هم اطلاعات مهم و ارزشمندی برای اعضاء محترم اتحادیه دارد در این جلسه آقایان لواسانی، سلطان زاده و قربانی اعضای هیئت مدیره این کانون حضور داشتند که ذیلاً به طرح مباحث مهم آن می پردازیم.

۱-۲- مشکلات اظهار شده توسط اعضای کنفدراسیون صادرات

الف) هزینه بالای انتقال پول از عراق و افغانستان تا حد ۱۰ % که بسیار سنگین است.
ب) الزام به این که حوالجات فقط به دوبی و ترکیه باید انجام شود و این مشکل ساز است.
ج) خارجی ها قبول نمی کنند به شرکت های تراستی که توسط صرافهای مجاز معرفی شده اند حواله کنند.
د) چرا صرافی های دیگر اضافه نمی شوند و فقط محدود به تعدادی صرافی شده است.

نمایندگان کانون صرافان موارد ذیل را در پاسخ مطرح نمودند:

۱-۲- در مورد شرکت های تراستی نمی توانیم خیلی اطلاعات بدهیم چرا که دشمن در حال شناسایی و بستن راه های انتقال ارز است. قطعاً تعداد شرکت های مذکور بیشتر از آنی است که اعلام شده و چنانچه با کانون ما در ارتباط باشید مطمئناً می توانیم مسیری را معرفی کنیم که شرکت های خارجی که ارز شما نزد آنهاست بتوانند عمل نمایند.

۲-۲- شرکت های صرافی معرفی شده توسط بانک مرکزی غالباً با صرافان دیگر کار می کنند و بخشی از درصد کارمزد را گرفته و مابقی را به ما می دهند! لذا لازم است جلسات بیشتری با هر تشکل برگزار کنیم تا راهکار مربوطه را پیدا کنیم.

۳-۲- ما محدودیتی برای جابجایی پول به هیچ کجای دنیا نداریم. البته عمانی ها هیچ کمکی نمی کنند و فقط خنده تحویل می دهند! با هندی ها هم به صورت بنیادین از گذشته های دور مشکل داریم ولی با همه این احوال هر نوع ارزی را از هر کجا تبدیل می کنیم و با شرایط امن تحویلتان می دهیم اما نمی توانیم خیلی دست خودمان را باز کنیم لذا به همین اندازه بسنده کنید و مسایل صنف ها را در جلساتی که با هیئت مدیره ها برگزار می کنیم مورد به مورد بررسی کرده و راه حل ارائه می دهیم.

۴-۲-باید توجه کرد که تا قبل از سال ۹۷ همه چیز در هم بود و واقعاً نظم و نظامی برای برگشت ارز وجود نداشت و حالا در حال منظم شدن است که البته تا عادت کنیم کمی سخت است. این میان تعدادی خصولتی (صرافی های بانکی) هم وارد شدند و محدودیت ها و نوبت دهی ها و … ایجاد شد که باید باهمکاری خودمان این مشکلات را پشت سر بگذاریم.

در نهایت مقرر شد که هم کنفدراسیون و هم کانون صرافان با حمایت اتاق ایران دو درخواست زیر را پی گیری کنند:

اول: بانک مرکزی بپذیرد که واردکننده در سیستم سنا ارز را از صادرکننده خریداری نماید.اگر این اتفاق بیفتد و بانک بپذیرد که صادرکننده تعهد خود را عمل کرده است(نه فقط منحصراًدر نیما یا روشهای سه گانه فوق الذکر بلکه در سنا هم اجازه این کار داده شود) ۹۰ % مشکل حل خواهد شد.

دوم: بخش خصوصی و کنفدراسیون از بانک مرکزی بخواهد که معاملات محدود به شرکت های صرافی خصولتی نباشد و صرافان مجاز مورد تایید بانک مرکزی که در حال حاضر نامشان در فهرست قرار ندارد مجاز به معاملات با صادرکنندگان شوند.

همچنین کانون و کنفدراسیون اعلام نمودند که با ارتباطات بیشتر ارتباط میان دارندگان ارز (صادرکنندگان) و متقاضیان ارز (واردکنندگان) را ساماندهی کنند. کانون این قول را دارد که در صورت این همکاری هزینه ها به شدت کاهش یابد .