Loading…

جلسه قیمت گذاری محصولات شیلات

در مورخه ۹ آبان ۹۵ در محل دفتر اتحادیه آبزیان ایران جلسه ای تحت عنوان قیمت گذاری محصولات شیلاتی بسته بندی و تخفیفات در بازار داخلی برگزار شد. در این جلسه جناب آقای دکتر خدایی دبیر کل مجموعه حضور داشتند.