Loading…

سمینار تخصصی پرورش میگو در ایران

برگزاری سمینار تخصصی پرورش میگو در ایران و استراتژی های تولید آن به اطلاع دوستان و همكاران محترم به اطلاع مى رساند خوشبختانه موقعیتی بوجود آمده است که آقای ستهی در بندرعباس و بوشهر حضور داشته باشد. دوستانی که ایشان را می شناسند می دانند که وی از سال ۸۰ در سایت های مختلف میگو […]