Loading…

سخن هفته تیر ۹۶ شماره۲

از یکی از بزرگان صادرات کشور که در عرصه صادرات پوست و روده از فحول حساب می شود نقل است که صادرات پوست و روده ایران سابقه اي ۱۰۰ساله دارد و جالب است که در همان صد سال پیش، ایران % ۲۵ سهم صادرات این محصول را در جهان داشته است.   این براي ما […]

انجام نمونه برداری از محصولات تجاری آبزیان

در اجرای موصبه هیئت مدیره محترم و صورتجلساتی که به امضای اعضای فعال در بازار داخلی آبزیان رسیده گروه کارشناسی متشکل از نماینده اتحادیه و نماینده دفتر بهبود کیفیت ، فراوری و توسعه بازار آبزیان شیلات ایران در روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه نمونه برداری از انواع محصولات فله و بسته بندی انجام شد. این […]

برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه اتحادیه صادرکنندگان آبزیان

آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده ۹۶ اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران: مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۶/۴/۲۶ در سالن جلسه طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به نشانی خيابان طالقانی شماره ۱۷۵ تشكيل می گردد. از كليه اعضای محترم كه طبق اساسنامه […]

تحلیل آماری مقاصد صادراتی میگوی پرورشی ایران – رکود شکنی صادرات میگو

با افزایش تولید میگوی کشور خوشبختانه صادرات این محصول نیز سال به سال در حال رشد می باشد. در حالی که طبق آمارگمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴مقدار ۱۲۶۱۸ تن از ۱۷۸۰۰ تن میگوی پرورشی تولیدی صادر گردید، سهم حدود ۷۰ درصدی صادرات از کل تولید میگوی پرورشی در سال ۱۳۹۵ نیز حفظ شد […]