اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی به اعضای محترم اتحادیه؛ برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی هوشمند سازی مزارع آبزی پروری

اطلاع رسانی به اعضای محترم اتحادیه؛ برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی هوشمند سازی مزارع آبزی پروری

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی هوشمند سازی مزارع آبزی پروری به اطلاع همکاران و اعضای محترم اتحادیه می رساند که موسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور در نظر دارد کارگاه آموزشی ترویجی هوشمند سازی مزارع آبزی پروری را ویژه کارشناسان، بهره برداران و سرمایه گذاران در روز دوشنبه مورخ 24/08/1400 ساعت 13-9 به صورت مجازی برگزار نماید.


با توجه به اهمیت موضوع از همکاران محترم و کلیه فعالین شیلاتی و خصوصاً پرورش دهندگان محترم آبزیان دعوت می گردد که مالکان و مدیران و نیز کارشناسان مزارع در این کارگاه آموزشی شرکت فرمایند. به منظور شرکت در دوره لازم است بهره برداران محترم در ساعت ذکر شده به آدرس http://Vc.areeo.ac.ir/ch/ifroch2

نام کاربری: ifrou2  رمز عبور: F4286 مراجعه نمایند.

 

دبیرخانه اتحادیه​

۸۴ بازدید پست