اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام صادرکنندگان برتر استان تهران

اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام صادرکنندگان برتر استان تهران

احتراما، عطف نامه شماره 1400/8706/ الف ت مورخ 24/07/1400 مدیر محترم امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران به اطلاع می رساند همانند سالهای گذشته اجرای فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واگذار گردیده است.

لذا بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند تا کلیه صادر کنندگان متقاضی شرکت در این فرآیند، اقدام به ثبت نام در سامانه tpo.ir/proexp1400  نمایند. شایان ذکر است، این سامانه تا پایان روز 28/07/1400، آماده ثبت نام الکترونیکی از مشارکت کنندگان می باشد. صادرکنندگان محترم پس از عضویت در پرتال، اقدام به تکمیل فرم فرایند انتخاب صادرکننده نمونه استانی در سامانه tpo.ir/proexp1400 نمایند.

تاریخ و نحوه تحویل اسناد و مدارک متقاضیان ثبت نام شده در سامانه مذکور به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی ۱۴۰۰ مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور متعاقبا اعلام خواهد شد. لینک تکمیل فرم شاخص های عمومی ارزیابی صادر کنندگان نمونه

https://tpo.ir/uploads/1/2021/Sep/18/shakhes-ostan-1400.pdf

دبیرخانه اتحادیه​

۳۴ بازدید پست