اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

بروزرسانی آمار صادرات واردات آبزیان ایران تا سال 1399

بروزرسانی آمار صادرات واردات آبزیان ایران تا سال 1399

احتراماً بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند آمار صادرات آبزیان ایران به تفکیک منطقه ای، کشوری و سالیانه (یا سال اخیر منتهی به سال 1399) و محصولی (کل آبزیان، میگو و خاویار) و همچنین واردات آبزیان به تفکیک کشوری و سالیانه (10 سال اخیر منتهی به پایان سال 1399) در سایت اتحادیه بروزرسانی گردید.

این اطلاعات در قسمت منوی سایت “اطلاعات و آمار”-“آمار آبزیان” برای اعضای اتحادیه به صورت رایگان و سایر علاقمندان با عضویت به صورت “کاربری ویژه ” قابل دسترسی و بهره برداری است.

۴۹ بازدید پست