اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

تسهیل گری جدید سازمان دامپزشکی: صدور گواهی اصلاحیه کانتینرهای کراس استافی با درخواست مستقیم متقاضی

تسهیل گری جدید سازمان دامپزشکی: صدور گواهی اصلاحیه کانتینرهای کراس استافی با درخواست مستقیم متقاضی

همان گونه که همکاران مطلع می باشند در اثر تحریم ایران توسط خطوط کشتیرانی خارجی صادرکنندگان برای جابه جایی کانتینر در بندر ثالث (به صورت کراس استاف) نیاز به صدور گواهی بهداشتی جدید با ذکر شماره کانتینر ثانویه دارند که سازمان دامپزشکی کشور در ابتدا اعزام ناظر دامپزشکی را اجباری اعلام نموده و حتی چند مورد با صرف هزینه گزاف توسط صادرکنندگان در نیمه دوم سال 1398 اقدام به اعزام ناظر شد.
با شیوع کووید 19 و پایان ماموریت و اعتبار ویزای دامپزشک ناظر معرفی شده سازمان (جناب آقای دکتر مأمن پوش)، اتحادیه طی نامه شماره 4224 در مورخ 25/12/1398 به آقای دکتر رفیعی پور رئیس وقت سازمان دامپزشکی کشور درخواست نمود صدور گواهی بهداشتی جدید برای کانتینر کراس استافی بدون اعزام ناظر و با شرایط سهل صورت گیرد. در موافقت با این درخواست، سازمان دامپزشکی با معرفی فردی مورد تایید سفارت کشورمان در دوبی و به استناد درخواست تایید شده شرکت ها توسط اتحادیه، در صدور گواهی مذکور مساعدت نمود که این کار علاوه بر کاهش هزینه مترتبه (تا حدود 500 تا 1000 درهم) رضایت صادرکنندگان را در پی داشت.
از مهر ماه سال گذشته و پس از بروز مشکلاتی در این روند و با توجه به افزایش تقاضا و ناتوانی نماینده تعیین شده که سبب نارضایتی شده بود مراتب به آقای دکتر ماکنعلی رئیس محترم سازمان اعلام شد. ایشان با حسن برخورد و اعتماد به شخص آقای دکتر خدایی دبیرکل اتحادیه به عنوان دامپزشک مورد اعتماد سازمان، تایید ایشان را همراه با معرفی اتحادیه کافی دانسته و تسهیل گری بسیار خوبی در این زمینه انجام شد. با برقرار شدن شرایط جدید که همراه با کاهش هزینه برای اعضا بوده و تقاضاها نیز به سرعت مورد اقدام قرار می گرفت، رضایت بسیار خوبی برای صادرکنندگان حاصل شد.
نظر به آن که طی یک سال اخیر خوشبختانه هیچ مورد مشکل داری بوجود نیامد با پیگیری انجمن صنعت آبزیان بوشهر و موافقت اتحادیه از سازمان دامپزشکی درخواست شد که بر اساس تجربه ارزشمند سال گذشته و اعتمادی که به خود صادرکننده وجود دارد، ترتیبی اتخاذ گردد که با ارائه بارنامه جدید صادره و درخواست خود شرکت صادرکننده، گواهی بهداشت جدید صادر شود. این موضوع در جلسه 29 آبان شورای هماهنگی معاونت های فنی سازمان دامپزشکی مطرح و پس از موافقت دفتر حقوقی سازمان، موافقت شد که نه تنها در مورد آبزیان بلکه در خصوص «کلیه محموله های صادراتی کشور» این تسهیل گری انجام گردد.
بدین ترتیب سازمان دامپزشکی با طی یک پروسه کامل از ضرورت اعزام ناظر دامپزشک تا تایید ناظر معرفی شده از سوی سفارت و سپس اعتماد به اتحادیه، نهایتاً نسبت به اعتماد به خود شرکت صادرکننده اقناع گردیده و این یک حرکت ارزشمند از اعتماد به بخش خصوصی است که امیدواریم با اجرای صحیح، این کار به عنوان الگویی برای سایر نظارت های سازمان مبنای کار قرار گیرد و این اعتماد در همه زمینه ها اعمال شود.

۳۷ بازدید پست