اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

تعلیق الزام بر خط (online) بودن ثبت دمای سردخانه ها

تعلیق الزام بر خط (online) بودن ثبت دمای سردخانه ها

در پی طرح مشکل سردخانه ها و واحدهای فراوری آبزیان بابت آماده نبودن زیر ساخت ها برای ثبت دما و اعلام موجودی به صورت برخط در سردخانه ها توسط اتحادیه در جلسه مشترک مورخ 1400/06/07 با ریاست و معاونین سازمان و دامپزشکی و موافقت حاضرین در جلسه با این درخواست، معاون محترم بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی طی نامه شماره 400/40/48497 مورخ 1400/06/14 اجرای بند 5 نامه مدیرکل محترم دفتر قرنطینه سازمان به شماره 99/43/6679 مورخ 1399/02/15 را به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و عدم برخورداری برخی از واحد ها از شبکه اینترنت پایدار فعلاً الزامی ندانسته.

امید است که ادرات کل دامپزشکی استان ها و ادارات دامپزشکی شهرستان ها همانند همیشه همراهی و همکاری لازم را با اعضای اتحادیه مبذول نمایند.​

۷۸ بازدید پست