اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ثبت آخرین تغییرات اتحادیه در روزنامه رسمی: اتحادیه موسسه غیر تجاری متشکل از جامعه فعالان تولید و تجارت آبزیان و صدای کسب و کار صنعت شیلات کشور

ثبت آخرین تغییرات اتحادیه در روزنامه رسمی: اتحادیه موسسه غیر تجاری متشکل از جامعه فعالان تولید و تجارت آبزیان و صدای کسب و کار صنعت شیلات کشور

پس از برگزاری مجمع عمومی اتحادیه در تاریخ 20/05/1400 مراحل اداری ثبت نهایی آخرین تغییرات اتحادیه در اتاق بازرگانی و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (اعم از امضای صورتجلسات و بارگزاری مراحل سخت آن در سامانه مربوطه) در روز 12 آبان ماه نهایی شده و برای آگهی به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردید.

از آن جا که اطلاع رسانی شفاف در این زمینه وظیفه همه تشکل های فعال شیلاتی است به جهت اطلاع دقیق تر اعضای اتحادیه، مدیران محترم دولتی و خصوصاً اهالی صنعت آبزیان کشور، اطلاعات و مشخصات مربوطه را که پیوست می باشد برای جامعه شیلاتی ایران اطلاع رسانی می نمائیم.

همان گونه که در آگهی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (پیوست 1) ملاحظه می گردد مصوبات مجمع عمومی شامل نتایج انتخابات اعضای محترم هیئت مدیره و بازرسان و تصویب ترازنامه و صورت های مالی و … آگهی شده است. در پیوست 2 هم سمت های اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و مدارک تعهدآور مشخص گردیده اند.

نکته مهم این است که مطابق ضوابط جدید ثبت اتحادیه علاوه بر اتاق ایران در 26/10/1391 تحت شماره 30836 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری انجام گردید.

لازم به یادآوری است که هرگونه شرکت (سهامی خاص، عام، تضامنی، مسئولیت محدود) یا موسسه ای (بانک، خیریه، اتحادیه، علمی و…) که بخواهد در کشور رسمیت داشته باشد می بایست مراحل سخت و پیچیده ثبت در سامانه ثبت شرکت ها را گذرانده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود.

در دسته بندی های اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اتحادیه تولید و تجارت آبزیان به عنوان یک موسسه غیر تجاری (که هدف آنها تقسیم سود میان اعضا نبوده و امور حرفه ای و خدمات جانبی به اعضا را شامل می گردد) قرار گرفته است.

با توجه به آن که بر اساس نوع دسته بندی اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، این اتحادیه زیر گروه موسسات قرار گرفته ابهامی توسط برخی ایجاد شد که اساساً اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ماهیت تشکلی نداشته و یک موسسه است!  غافل از آن که این تنها یک نوع دسته بندی در اداره ثبت شرکت ها است و ارتباطی به ماهیت کار ندارد.در این راستا لازم است که توجه شود سایر تشکل ها نیز علیرغم آن که اتحادیه هستند اما در قالب “شرکت تعاونی” در اداره ثبت شرکت ها شناخته می شوند در حالی که ماهیت شرکت ندارند.

به عنوان نمونه آخرین اطلاعات در مورد اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردابی در روزنامه رسمی مورخ 30/11/1396 درج شده و این اتحادیه را به عنوان شرکت تعاونی ثبت کرده است در حالی که یک اتحادیه می باشد. جهت اطلاع بیشتر مطابق این آگهی و به استناد نامه سازمان مرکزی تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی این اتحادیه جدید در 16/01/1396 ثبت شده و مهلت اعتبار مدیران آن نیز سه ساله بوده است و تا کنون تغییر جدیدی ثبت نگردیده است.

همچنین اتحادیه دیگر بخش سردابی نیز در آگهی روزنامه رسمی تحت عنوان “شرکت اتحادیه سراسری شرکت های تکثیر و پرورش ماهیان سردابی” ثبت گردیده است. آخرین مدیران این تشکل (که تحت عنوان شرکت از نظر اداره ثبت شرکت ها شناخته می شود) در مجمع عمومی 02/02/1396 تعیین گردیده اند و پس از آن مجمع بعدی و انتخابات جدید ثبت نگردیده است.

در مورد اتحادیه های استانی و شهرستانی نیز همین رویه وجود دارد. به عنوان نمونه اتحادیه تعاونی های پروش ماهیان گرمابی مهرشادگان هم تحت عنوان “شرکت تعاونی” در تاریخ 03/12/1392 ثبت شده است.

به هر حال این شبهه که متاسفانه در فضای مجازی توسط برخی افراد مطرح و عده ای از همکاران نیز به دلیل  عدم اشراف به صورت مسئله بر آن دامن می زدند نیاز به توضیح و شفاف سازی داشت. ان شاءا… این گونه مباحث ناشی از سوء نیت نبوده و طبیعی است که با شفاف سازی ها و تبادل اطلاعات، این نوع ابهام ها برطرف خواهد شد.

با توجه به اهمیت موضوع شفاف سازی بی مناسبت نیست وضعیت فعلی اتحادیه و اعضای آن را یک بار دیگر به اطلاع جامعه شیلاتی برسانیم تا پوشش استانی و نیز گسترده شمول فعالیت و اعضای آن به استناد حق عضویت های پرداخت شده و مستندات ثبتی (مدارک مرتبط با پروانه های بهره برداری، اظهارنامه های گمرکی، کارت های بازرگانی و…) به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. بر این مبنا اطلاعات ذیل اعلام می گردد:

1) تعداد اعضای اتحادیه

168 شرکت عضو اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران می باشند؛ توضیح آن که در هنگام برگزاری آخرین مجمع در 20/05/1400، از این تعداد، 83 شرکت واجد شرایط حضور در مجمع بوده اند و 85 شرکت به دلیل به روز نبودن مدارک ناشی از عدم تمدید اعتبار کارت بازرگانی یا عضویت اتاق، انقضای پروانه های بهره برداری یا نداشتن اظهار نامه های صادراتی و وارداتی  سال قبل و برخی مدارک دیگر نتوانستند در مجمع شرکت نمایند اما از خدمات اتحادیه بهره مند می باشند.

این خود، عمق دقت و توجه اتحادیه به برگزاری شفاف مجمع با حضور قانونی صاحبان رأی را نشان می دهند. متاسفانه این شفافیت در بسیاری از تشکل ها وجود ندارد و نه تنها سالها از برگزاری مجامع آنان گذشته و مجمع جدید برگزار نمی گردد بلکه بعضاً مجامع با حضور حداقلی و یا بدون دقت در واجد شرایط بودن اعضا تشکیل می شود.

2) ترکیب اعضای اتحادیه

صادرکننده 31، توزیع کننده داخلی 28 ، واردکننده  27 (شامل تولیدکننده یا صادرکننده ای که همزمان واردات هم دارد)، واحد فراوری صادرکننده 18، واحد کنسرو سازی 17، واحد فراوری (بدون صادرات یا توزیع داخلی) 14،  تولیدکننده و صادرکننده 13، تولیدکننده خوراک آبزیان 8، سازندگان ادوات و تجهیزات 7، صاحبان کشتی صیادی 4 واحد زینتی صادرکننده 1 شرکت

3) ترکیب و تنوع فعالیت شرکت های عضو

میگو (تولید کننده و صادرکننده) 49 ، تولید و توزیع داخلی یا صادرات ماهیان سردابی 29، مشترک 26، مرتبط با فعالیت های صید و صیادی و آبزیان دریایی 23،  تولید و صادرات خاویار 14 ، صنعت ماهی در قفس 11، صنعت گرمابی 9، صنایع (تجهیزات، مشاور، آزمایشگاه و …) 7

4) استان های تحت پوشش

19 استان شامل تهران 49، بوشهر 31، هرمزگان 31، سیستان و بلوچستان 9، خوزستان 8، مازندران 6، گیلان 5، البرز 5، چهارمحال و بختیاری 5، اصفهان 4، فارس 4، کردستان 2 ،خراسان 2، قزوین 2، زنجان، یزد، قم، گلستان و اردبیل هر کدام یک شرکت.

5) پوشش جامع تقسیم مسئولیت ها در میان اعضای اصلی و علی البدل و بازرسین اتحادیه

پوشش جامع فعالیت ها با تنوع فعالیت هر یک از افراد هیئت مدیره هم در این دوره جالب است. 11 نفر عضو اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین در حوزه های صادرات قزل آلا و میگو و خاویار و آبزیان دریایی تولید میگو و خاویار و قفس، فراوری، غذا و بازار داخلی فعالیت دارند و می توان گفت که تقریباً از تمام بخش های صنعت که مطابق اساسنامه می توانند به عضویت اتحادیه درآیند نماینده در این هیئت مدیره وجود دارد. از نظر توزیع استانی سمت های اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره نیز از استان های هرمزگان، بوشهر، تهران، مازندران، چهارمحال و گلستان، نماینده در هیئت مدیره وجود دارد.

6) سایر ویژگی ها

جوان تر شدن ترکیب هیئت مدیره یکی از مهم ترین دستاوردهای مجمع اخیر بوده است که با ورود نیروهای جوان و صاحب انگیزه شرایط را برای پیشبرد بهتر امور فراهم ساخته است. میانگین سنی 9 نفر عضو اصلی و علی البدل هیئت مدیره در این دوره که دوره یازدهم هیئت مدیره است 49 سال می باشد. لازم به ذکر است که در دوره قبل (دهم) نیز این جوانگرایی رخ داده و میانگین سنی هیئت مدیره منتخب 52.3 سال بود که نسبت به 54 سال دوره نهم کاهش داشته است. این نشان می دهد که طی سال های اخیر روند جوانگرایی در ترکیب هیئت مدیره به خوبی پیش رفته و جوان های شایسته جایگزین قدیمی ترهای خوشنام و با سابقه شده اند. در همین راستا انتخاب سه نفر دهه شصتی (آقایان شهریاری متولد 1364 به عنوان جوان ترین عضو در طول تاریخ هیئت مدیره، مالکی متولد 1363 و مومنی متولد 1361) نشان می دهد که نسل جدیدی از مدیران موفق و صاحب صلاحیت در صنعت آبزیان ظهور پیدا کرده اند که راهبری صنعت را در آینده بر عهده خواهند داشت.

امید است سایر تشکل های شیلاتی نیز در جهت جامعیت پوشش اعضای خود و خدمت رسانی به صنعت شیلات گام برداشته و با پرهیز از تفرقه و واگرایی در جهت همگرایی عمل نموده و اقدامات و خدمات خود را اطلاع رسانی نمایند تا سنگ اندازی ها با تعامل و تقویت و هم افزایی برای پیشرفت هرچه بیشتر صنعت شیلات کشور جایگزین شود.​

۱۱۵ بازدید پست