اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

سازمان غذا و داروی ایالات متحده FDA 75 کانتینر میگوی آلوده به باقی مانده آنتی بیوتیکی را در طول سال 2021 رد کرد. گزارش 6 ژانویه 2022

سازمان غذا و داروی ایالات متحده FDA  75 کانتینر میگوی آلوده به باقی مانده آنتی بیوتیکی را در طول سال 2021 رد کرد. گزارش 6 ژانویه 2022

با وجود رکورد بالای آمریکا در واردات غذاهای دریایی در سال 2021 در مجموع پایین ترین ممنوعیت از ورود غذاهای دریایی در آمریکا به ثبت رسید؛ هرچند که در ماه دسامبر رکورد بالایی از میگوهای آلوده مرجوع گردید.

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) اطلاعات دقیقی را در مورد 36 مورد ممنوعیت از ورود غذاهای دریایی در ماه دسامبر منتشر کرده است.

در سال 2021، FDA در مجموع 75 مورد میگوی آلوده به آنتی بیوتیک را رد کرده است که این مقدار بیش از دو برابر تعدادی است که در سال 2020(36 مورد)رد شده است، و بیشترین تعداد ممنوعیت ورود به این دلایل از سال 2016 (134 مورد) بوده است.

دو خط ورود میگو که در نوامبر و دسامبر رد شدند، برای محموله های هنگ کنگ و مالزی بودند که در زیر با جزئیات بیشتر توضیح داده شده است:

هنگ کنگ

شرکت بازرگانی محصولات دریایی لی فانگ هنگ کنگ، شرکتی است که در حال حاضر در لیست هشدارهای واردات زیر قرار ندارد:
هشدار واردات شماره  16-124 “توقیف محموله بدون معاینه فیزیکی محصولات دریایی آبزی پروری به دلیل وجود داروهای تایید نشده”

هشدار واردات شماره 16-127 “توقیف بدون معاینه فیزیکی سخت پوستان به دلیل کلرامفنیکل”

یا هشدار واردات 16-129 «توقیف بدون معاینه فیزیکی محصولات دریایی به دلیل نیتروفوران ها»؛ لذا در 26 نوامبر 2021، یک خط ورودی میگوهای آلوده به باقی مانده  داروهای دامپزشکی و یک افزودنی ناایمن، توسط بخش واردات ساحل غربی رد شد.

مالزی

شرکت Oceanbest (M) Sdn. Bhd شرکتی واقع در شبه جزیره مالزی است که در لیست سبز هشدار واردات شماره 16-136 «بازرسی میگوهای پرورشی مالزی از نظر وجود باقی مانده های دارویی دامی غیرمجاز یا افزودنی های غیرمجاز» نیست؛ لذا  یک خط ورودی میگوهای آلوده این شرکت هم توسط بخش واردات ساحل غربی در 14 دسامبر 2021 رد شد.

با تنها 36 مورد ممنوعیت ورود غذاهای دریایی (به هر دلیلی) در ماه دسامبر گذشته، سازمان غذا و داروی آمریکا کاهش بی سابقه ای را در مجموع ممنوعیت هااز ورود غذاهای دریایی در ماه دسامبر را ثبت کرد.

در طی بیست سال گذشته، FDA به طور میانگین بیش از 147 ممنوعیت ورودی غذای دریایی را در ماه دسامبر این سال ها اعلام کرده بود در حالی که تعداد کل ممنوعیت ها یی که این آژانس در ماه گذشته رد کرد کمتر از یک چهارم میانگین تاریخی دسامبر بود.

کاهش باورنکردنی در ممنوعیت FDA واردات غذاهای دریایی در زمانی رخ می دهد که ایالات متحده در حال واردات این نوع محصول در سطحی بی سابقه است. داده های رسمی ایالات متحده برای واردات تا اکتبر 2021 نشان می دهد که ارزش کل غذاهای دریایی وارداتی تحت فصل 3 جدول تعرفه هماهنگ ایالات متحده(HTSUS) به 18.2 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با 13.7 میلیارد دلار در مدت مشابه در سال 2020 – افزایشی معادل بیش از 32 درصد نشان می دهد.

ارزش غذاهای دریایی وارداتی تحت این کد تعرفه در ده ماهه اول سال 2021 از واردات کل سال 2020 (16.5 میلیارد دلار)و واردات کل سال 2019 (17.4 میلیارد دلار) فراتر رفته است.

منبع:

https://www.shrimpalliance.com/fda-rejects-75-entry-lines-of-antibiotic-contaminated-shrimp-in-2021-sets-record-low-in-total-seafood-entry-line-refusals-in-december-despite-record-levels-of-seafood-imports-in-2021/

نمودار 1 تعداد ممنوعیت های واردات میگو به آمریکا در طی بیست سال گذشته
نمودار 2 تعداد ممنوعیت های واردات آبزیان به آمریکا در ماه دسامبر سال های مختلف
جدول مقایسه ای ممنوعیت واردات میگو نسبت به کل آبزیان
۲۵ بازدید پست