اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اکوادور : افزایش صادرات ده ماهه اکوادور به ۸۸۸ هزارتن و کاهش قیمت ۶۸ سنت در هر کیلو در ماه اکتبر نسبت به اکتبر سال قبل

اکوادور : افزایش صادرات ده ماهه اکوادور به ۸۸۸ هزارتن و کاهش قیمت ۶۸ سنت در هر کیلو در ماه اکتبر نسبت به اکتبر سال قبل

صادرات میگو اکوادور در ماه سپتامبر 2022 به 93476 تن به ارزش 580.8 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل 33 درصد از نظر حجم و 20 درصد از نظر ارزش افزایش داشت. قیمت‌های صادراتی در اکتبر 2022 به 6.20 دلار به ازای هر کیلوگرم رسید، که 0.17 دلار به ازای هر کیلوگرم کمتر از ماه قبل (سپتامبر 2022) و 0.68 دلار به ازای هر کیلوگرم کمتر از قیمت های اکتبر سال گذشته (6.88 دلار آمریکا)بود.

مجموع صادرات میگوی اکوادور از ژانویه تا اکتبر 2022 به 887600 تن رسید که ارزشی معادل 5.66 میلیارد دلار را ثبت کرد.

بازارهای اصل:

چین

چین اولین مقصد تجاری میگوی اکوادور است که مقدار صادرات آن در اکتبر 2022 به 58395 تن رسید، و با افزایش سالانه 71 درصد حجم و 58 درصد ارزش همراه بود و به 358.6 میلیون دلار آمریکا رسید.

میانگین قیمت‌های صادراتی به چین در اکتبر 2022 معادل 0.53 دلار به ازای هر کیلوگرم کمتر از قیمت‌های اکتبر 2021 بود و هر کیلو 6.14 دلار به فروش رسید در حالی که در سال قبل 6.67 دلار فروخته می شد.

صادرات میگوی اکوادور به چین در اکتبر 2022، سهم بازار 62 درصدی از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داد که نسبت به اکتبر 2021 که سهم 48 درصدی داشت، 14 درصد افزایش را تجربه کرد.

صادرات میگو به چین در ده ماهه اول سال 2022 به 490909 تن به ارزش 3.035 میلیارد دلار رسید و در مجموع 55% سهم صادرات کل میگوی اکوادور را به خود اختصاص داد.

ایالات متحده

ایالات متحده دومین مقصد تجاری میگوی اکوادور است که در اکتبر 2022 به 13208 تن و 90.65 میلیون دلار رسید ، که کاهش 8 درصدی در حجم و 18 درصدی در ارزش را نسبت به سال گذشته داشت. آمریکا 14 درصد سهم بازار صادراتی اکوادور را در ماه اکتبر به خود اختصاص داده است.

میانگین قیمت‌های صادراتی به ایالات متحده در اکتبر 2022 به 6.86 دلار در کیلوگرم رسید که 0.86 دلار کمتر از قیمت‌های اکتبر 2021 ( 7.72 دلار) بود.

مجموع کل صادرات میگو به ایالات متحده در ده ماهه اول سال 2022 با 18 درصد افزایش سالانه در حجم و 7 درصد از نظر ارزش به 161811 تن به ارزش 1.15 میلیارد دلار رسید و در طی این 10 ماه 18 درصد سهم صادرات میگوی اکوادور به ایالات متحده آمریکا بوده است.

اتحادیه اروپا

حجم صادرات میگوی اکوادور به اروپا در اکتبر 2022 به 101.86 میلیون دلار آمریکا ( 17047 تن) رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش حجم و 15 درصد افت ارزش را نشان می دهد. این مقدار مشارکت 18 درصدی اروپا از سهم صادرات اکوادور در ماه اکتبر را نشان می دهد.

میانگین قیمت صادرات به اروپا در اکتبر 2022 به 5.97 دلار در کیلوگرم رسید که 0.27 دلار کمتر از ماه قبل (سپتامبر) بود و 0.71 دلار به ازای هر کیلوگرم کمتر از قیمت‌های اکتبر 2021، زمانی که قیمت 6.86 دلار در کیلوگرم بود رسید.

جمع کل صادرات میگو به اروپا در ده ماهه اول سال 2022 به 161094 تن به ارزش 1.013 میلیارد دلار رسید .سهم بازار اروپا از صادرات میگوی اکوادور در این ده ماهه  18% بوده است.

برترین مقاصد صادراتی میگو اکوادور در اکتبر 2022

چین 58,395:  تن(62%)

ایالات متحده 13,208 تن :(14%)

اسپانیا: 5,654 تن (6%)

فرانسه 2,748 تن :(3%)

بلژیک 2,044 تن : (2%)

روسیه 1898 تن :(2%)

ایتالیا 1,815 تن :(2%)

هلند775 تن : (1%)

سایر کشورها: (8%)

سهم هر یک از بازارها از صادرات میگوی اکوادور از ژانویه تا اکتبر 2022 (آمار ده ماهه) : چین: 55٪ ، ایالات متحده: 18٪، اتحادیه اروپا: 18٪، بقیه آسیا: 6%، بقیه آمریکا: 2%، آفریقا: 1%

۶۶ بازدید پست