اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

فرمت نهایی گواهی بهداشت مورد تایید کشور کره جنوبی جهت صادرات فراورده های شیلاتی به آن کشور اعلام شد.

فرمت نهایی گواهی بهداشت مورد تایید کشور کره جنوبی جهت صادرات فراورده های شیلاتی به آن کشور اعلام شد.

 

به اطلاع اعضای محترم صادرکننده می رساند در پی مکاتبات و پیگیری های انجام شده و مذاکرات فیمابین مقامات مسئول دامپزشکی در کشور ایران و کره جنوبی، با عنایت به توافقات مشترک فیمابین در خصوص صادرات آبزیان ایران به کشور کره، مدیر کل محترم دفتر قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی کشور طی نامه شماره 59622/45/400 مورخ 20/07/1400 فرم گواهی بهداشتی مورد تایید کشور کره جنوبی را جهت اطلاع رسانی به اعضای محترم اعلام نموده است. جهت اطلاع اعلام می دارد که در مورد صادرات میگو زنده و منجمد می بایست گواهی عدم آلودگی به بیماری های ویروسی کله زرد، لکه سفید، سندرم تورا، میونکروز عفونی (IMN) و بیماری دم سفید (WTD) صادر گردد.

فرم گواهی بهداشتی هم ضمیمه می باشد.​

۳۱ بازدید پست