اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

علی خطیبی تبار

علی خطیبی تبار

رئیس هیئت مدیره
مهرداد بازرگان

مهرداد بازرگان

نائب رئیس اول
اسمعیل مؤمنی

اسمعیل مؤمنی

نائب رئیس دوم
داود نوری

داود نوری

خزانه دار
فرود یداللهی

فرود یداللهی

عضو هیئت مدیره
امیر شهریاری

امیر شهریاری

عضو هیئت مدیره
سعید محمدی

سعید محمدی

عضو هیئت مدیره
هادی سنگانیان

هادی سنگانیان

عضو علی البدل
محسن دلکش

محسن دلکش

عضو علی البدل
حسنعلی دیانی

حسنعلی دیانی

بازرس
حسین اسلامی سرشکه

حسین اسلامی سرشکه

بازرس علی البدل