اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

آخرین اخبار از بازار میگوی چین: کاهش واردات برای دومین ماه پیاپی!

آخرین اخبار از بازار میگوی چین: کاهش واردات برای دومین ماه پیاپی!

بر اساس آخرین آمار گمرک چین، واردات میگوی تازه و منجمد به این کشور در ماه اکتبر برای دومین ماه متوالی کاهش یافت.

داده های گمرک چین نشان می دهد که چین در ماه اکتبر 80259 تن میگو منجمد وارد کرده است که نسبت به 87000 تن واردات ماه سپتامبر کاهش نشان می دهد. واردات میگوی بدون سر از هند از 20000 تن در سپتامبر به 10000 تن در ماه اکتبر، به نصف کاهش یافته که تاییدی بر گزارش‌های قبلی منابع هندی مبنی بر کاهش تقاضا بود. واردات از اکوادور نسبت به سپتامبر 5000 تن کاهش یافت و به 49000 تن رسید.

داده ها نشان می دهد که واردات چین در ماه اکتبر به 524 میلیون دلار رسید که نسبت به 581 میلیون دلار ماه سپتامبر کاهش یافته است.ارزش واردات میگوی چین از اکوادور در ماه اکتبر  310 میلیون دلار و از هند 68 میلیون دلار بود.

با کاهش واردات، قیمت ها نیز کاهش می یابد

متوسط ​​قیمت واحد میگوی وارداتی چین از اکوادور از 6.33 دلار به ازای هر کیلوگرم در سپتامبر به 6.31 دلار در هر کیلوگرم در اکتبر کاهش یافت. قیمت هند هم از 6.95 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم به 6.91 دلار در هر کیلوگرم در ماه اکتبر افت کرد.

تا پایان اکتبر، چین 691000 تن میگوی تازه در طی 10 ماه اول وارد کرده است که 49 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و از نظر ارزش نیز 65 درصد افزایش کل ملاحظه می گردد.

واردکنندگان چینی اخیراً هشدار داده‌اند که به دلیل کاهش فصلی تقاضا پس از جهش موجودی در طول جشنواره بهار ممکن است واردات در ماه‌های نوامبر و دسامبر ، کاهش بیشتری پیدا کند. کاهش اخیر قیمت بسته‌بندی در اکوادور نشان‌دهنده کندی بازار است و انتظار نمی‌رود فروش پس از تعطیلات چین به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

تاریخ انتشار: 27-11-2022

منبع: https://mp.weixin.qq.com/s/XmTDZcK1zj8IvRP8phddow

۱۰۳ بازدید پست