اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

کد تعرفه های ده رقمی انواع آبزیان جهت صادرات به منطقه اوراسیا

کد تعرفه های ده رقمی انواع آبزیان جهت صادرات به منطقه اوراسیا

احتراماً پیرو نامه اتاق بازرگانی بشماره ص14/4188/ مورخ 1400/05/13 به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند با عنایت به مشکلات ایجاد شده در خصوص کدهای تعرفه کالاهی ایرانی که به کشورهای اوراسیا به ویژه روسیه صادر می گردد و طبق ماده 20 قانون گمرکی اتحادیه اقتصادی اروپا، لازم است کلیه کالاها با کد ده رقمی موجود در فایل پیوست طبقه بندی و اظهار شوند.

لذا صادرکنندگان محترم آبزیان که به این کشورها صادرات دارند توجه لازم را در این خصوص بکار گیرند. لازم به ذکر است صفحات 27 الی 50 فایل پیوست اختصاص به کالاهای شیلاتی دارد.(کد 030)

۹۴ بازدید پست