اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

گزارش به اعضا: اعلام دستورالعمل الزامات بهداشتی خاویار صادراتی ایران به تفکیک بازارهای اروپا و کشورهای ثالث، روسیه، کشورهای عربی منطقه و سایر مقاصد

گزارش به اعضا: اعلام دستورالعمل الزامات بهداشتی خاویار صادراتی ایران به تفکیک بازارهای اروپا و کشورهای ثالث، روسیه، کشورهای عربی منطقه و سایر مقاصد

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند دستورالعمل الزامات بهداشتی خاویار صادراتی بنا به پیشنهاد دفتر قرنطینه و امنیت زیستی و به استناد بند “و” ماده 3 و 4 قانون سازمان دامپزشکی کشور و آئین نامه های مربوطه در بهمن 1399 به نگارش درآمد و طی نامه شماره 87571/45/400 مورخ 12/10/1400 به اتحادیه اطلاع رسانی شده است.

ممنوعیت ها و نیز میزان مورد پذیرش افزودنی ها وطعم دهنده ها برای بازار های مختلف، مخاطرات شیمیایی و میکروبی، مشخصات لیبل و سایر جزئیات الزامات بهداشتی برای هر یک از بازارهای اروپا، اوراسیا، کشورهای عربی و سایر کشورها در این دستورالعمل به دقت قید شده است. لذا از همکاران محترم و مسئولان بهداشتی واحدها تقاضا می گرددنسبت به مطالعه و رعایت الزامات یاد شده اهتمام ورزند.

اتحادیه وظیفه خود می داند از جناب آقای دکتر نجار مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی و نیز جناب آقای دکتر عبدی کارشناس برجسته این دفتر که همواره یار و کمک صادرکنندگان آبزیان بوده اند قدردانی نماید.​

اعلام الزامات بهداشتی خاویار صادراتی ایران به بازارهای عمده هدف
۱۲ بازدید پست